Hotel je sagradjen 1939.godine u vreme Dunavske banovine.Kao deo prostorno,kulturno-istorijske celine Bukovicka banja,1989.godine,proglasen je za kulturno dobro i stavljen pod zastitu drzave.Hotel se nalazi u centru grada Arndjelovca.Hotel raspolaze sa 130 kreveta u 65 soba i 8 apartmana koji su kompletno renovirani.

  Telefoni za informacije i rezervacije: 034/713-431,034/725-226